Neubrandenburg, Pfaffenstrasse 12

Strassenansicht: Vorher und Nachher

Hofansicht: Vorher und Nachher